Implanty dentystyczne

Na czym polega proces osteointegracji po implantacji?

Po implantacji konieczny jest proces osteointegracji, aby implant stał się w pełni funkcjonalny i aby można było uzyskać jakiekolwiek korzyści kliniczne. Wiąże się to z utworzeniem wiązania chemicznego między implantem a otaczającą tkanką kostną. W zależności od tego, jak długo to trwa i ile kości jest używane, proces ten może trwać od kilku tygodni do sześciu miesięcy lub nawet dłużej. Dostępne są jednak również szybsze procesy. Obejmują one różne technologie, które pomogą przyspieszyć proces gojenia i poprawić funkcjonalność implantów.

Klejenie mechaniczne


W stomatologii często można spotkać implanty stosowane jako most do wypełniania luki między zębami. Chociaż jest to ważne zastosowanie implantów, inną możliwą funkcją implantów jest oferowanie długoterminowego rozwiązania zastępującego brakującą kość. Kiedy dochodzi do wiązania mechanicznego, tkanka własna pacjenta jest wykorzystywana do stworzenia wiązania chemicznego między implantem a otaczającą kością. Osiąga się to za pomocą specjalnego kleju, który nakładany jest na powierzchnię implantu i okolice implantu. Aby proces przebiegał sprawniej, implant często umieszcza się w żuchwie z kości własnej pacjenta. Klej jest następnie „aktywowany” przez naturalny przepływ krwi w organizmie. Po aktywacji „uszczelnia” implant na miejscu i tworzy silne wiązanie między implantem a otaczającą kością.

Czy wiesz, że bardzo duża ilość osób w młodym wieku ma braki w uzębieniu? Co gorsza, rzadko zdają sobie sprawę z tego, że to poważny problem! Braki pozostające bez uzupełnienia prowadzą do zaniku kości i wtedy konieczna jest odbudowa kości szczęki. By do tego nie doprowadzić, zadbaj o uzupełnienie braków. Zachęcamy do skorzystania z uzupełnień w ramach usług Implanty Poznań.

Wiązanie chemiczne


Gdy implantacja obejmuje użycie materiału syntetycznego, celem jest rozpuszczenie materiału przez organizm i utworzenie wiązania chemicznego z otaczającą tkanką kostną. Jest to najczęściej stosowany materiał syntetyczny do implantów dentystycznych. Proces wiązania chemicznego służy do stworzenia mocnego mostu pomiędzy implantem a kością pacjenta. Implant jest najpierw pokryty specjalnym klejem, który jest aktywowany przez naturalny przepływ krwi w organizmie. Po aktywacji „uszczelnia” implant na miejscu i tworzy silne wiązanie między implantem a otaczającą kością.

Szybki proces ogrzewania


Jednym z najszybszych sposobów na zakończenie osteointegracji jest zastosowanie szybkiego procesu ogrzewania. Jest to często stosowane w połączeniu z metodą wiązania chemicznego w celu stworzenia silnego połączenia między implantem a otaczającą kością. Implant jest najpierw pokryty specjalnym klejem, który jest aktywowany przez naturalny przepływ krwi w organizmie. Po aktywacji „uszczelnia” implant na miejscu i tworzy silne wiązanie między implantem a otaczającą kością.

Nanotechnologia do osteointegracji


Nanotechnologia to rozwijająca się dziedzina nauki i medycyny, która koncentruje się na tworzeniu i wykorzystywaniu materiałów w skali nanometrowej. Jest to dziedzina, która wciąż jest badana, ale niektórzy uważają, że można ją wykorzystać do tworzenia syntetycznych biomateriałów na poziomie komórkowym. Na przykład w jednym badaniu przyjrzano się, w jaki sposób organizm może przetwarzać biomateriał w nanoskali – który można wykorzystać w implantach dentystycznych – przy użyciu tego samego mechanizmu, który jest używany do przetwarzania białek w organizmie. Może to oznaczać, że implant i otaczająca go kość będą w stanie stworzyć silniejsze wiązanie poprzez „zmianę przeznaczenia” własnego mechanizmu organizmu.

Każdy dorosły człowiek sam odpowiada za stan swojego zdrowia. Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wszelkie zaniedbania niosą za dobą negatywne konsekwencje. Ponad połowa dorosłych ludzi zmaga się z brakami w uzębieniu, lecz nie uważają tego za problem. Wszelkie ubytki należy uzupełniać! Polecam skorzystania z usług Implanty Poznań, aby nie dopuścić do zaników tkanki kostnej w jamie ustnej. W przeciwnym razie konieczna może okazać się odbudowa kości szczęki.

Wniosek


Osteointegracja to proces stosowany podczas wymiany implantu ekstrakcyjnego na implant QCP lub CPP. Wiąże się to z wykorzystaniem bioaktywnych lub nanoskalowych biomateriałów w celu stworzenia wiązania chemicznego między implantem a otaczającą go kością. Technologie te są nadal badane, ale istnieją oznaki, że wkrótce mogą pojawić się na horyzoncie. Ponieważ technologie te stają się coraz bardziej zaawansowane, może to oznaczać, że osteointegracja może stać się w niedalekiej przyszłości bardziej powszechną procedurą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *